Antalya Triatlon Spor Kulübü Derneği Disiplin Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmelik, spor ahlakına, disiplinine sahip sağlıklı nesillerin yetişmesine yardımcı olmak, amatör spor faaliyetlerinde disiplini sağlamak için milletlerarası esaslara ve teamüllere uygun olarak, disiplin suçu teşkil eden fiiller ile müeyyidelerinin belirlenmesi amacı ile düzenlenmiştir.

Kapsam
Madde 2 -Bu Yönetmelik; Bağlı Bulunulan Federasyon ve Antalya Triatlon Spor Kulübü Derneği  faaliyetleri içerisinde yer alan amatör spor faaliyetlerinde bulunan kuruluşlar, amatör sporcuları, antrenörleri, yöneticileri ve amatör spor dallarında görevli diğer kişileri kapsar.

Dayanak
Madde 3 -Bu Yönetmelik; Antalya Triatlon Spor Kulübü Derneği  tüzüğüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 -Bu Yönetmelikte geçen,

Kulüp Başkanı : Antalya Triatlon Spor Kulübü Derneği  Başkanını,

Yönetim Kurulu : Antalya Triatlon Spor Kulübü Derneği  Yönetim Kurulunu,

Federasyon :Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesindeki federasyonları, özerk spor federasyonlarını,

Sporcu : Antalya Triatlon Spor Kulübü Derneği  sporcularını,

 

Baş Antrenör : Antalya Triatlon Spor Kulübü baş antrenörünü,

Antrenör :İkinci, üçüncü, dördüncü kademe antrenör belgesine sahip ve görevlendirilen kişiyi,

Spor Elemanı :Uluslararası yarışmalarda üstün başarı gösteren sporcuların bu başarılarında emeği geçen menajer, doktor, psikolog, diyetisyen, öğretmen, masör, fizyoterapist ve benzeri elemanları,

Yönetici :Amatör spor faaliyetlerinde görevli idari ve teknik elemanlar, spor yönetim mensuplarını, teşkilatta tescilli olup görevli spor hakemlerini ve adaylarını ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Cezalar, Davranışlar, Ceza Uygulamaları Ve Uygulamalarda Dikkat Edilecek Hususlar

Madde 5 – Cezalar
Bu yönetmeliğe göre verilen cezalar İhtar cezası, yarışmadan men cezası, maaş / ödül ve bursların kesilmesi, kulüp antrenörlüğünün / sporcu lisansının ve bonservisinin dondurulması, kulüple ilişiğinin kesilmesi cezalarıdır.

 

a) İhtar: Teşekkül veya kişinin dikkatinin çekilmesidir.

b) Yarışmadan men: Antrenör veya sporcuya belirlenen yarışma sayısınca veya süre hak mahrumiyeti verilmesidir.

c) Antrenörlüğün, Sporcu Lisansının ve Bonservisinin dondurulması veya
ilişiğinin kesilmesi: 
Belirlenen süre boyunca kulüple olan ilişkisinin dondurulması veya kulüple olan ilişkisinin süresiz olarak kesilmesidir.

d) Ödül ve bursların kesilmesi: Kişiye ödenen ödül ve bursların belirlenen süre boyunca kesilmesidir.

Madde 6 – Sporculardan Beklenen Davranışlar
1. İnsani değerlere önem vermeleri ve insanlara sevgiyle yaklaşmaları,
2. Spor başarısıyla birlikte eğitim ve kültüre de vazgeçilmez değerler olarak önem vermeleri,
3. Kulüp amaçlarını kendi çıkarlarının üstünde tutmaları,
4. Başarıyı ölçülü bir şekilde kutlamaları ve yenilgiyi olgunlukla kabullenmeleri,
5. Yönetici, idareci, antrenör ve sporcularla iyi ilişkiler kurmaları,
6. Kulüpte mevcut tesis ve birimlerin kurallarına uymaları,
7. Tesis , ekipman ve kendisine teslim edilen bisiklet ve diğer malzemeyi korumaları, bisiklet bakımlarını yapmaları; lastik ve havalarını kontrol etmeleri;
8. Bulunduğu çevreyi temiz tutmaları ve korumaları,
9. Doping içeren maddeleri kesinlikle kullanmamaları,
10. Kendi sağlıklarını korumaya dikkat etmeleri,
11. Antrenörlerinin söylediklerini uygulamaları ve antrenman programlarına uymaları,
12. Bütün kulüp yarışmalarında kulüp eşofmanı, forması vs. giymeleri,
13. Sporun dostluk, centilmenlik ve paylaşım olduğunu unutmamaları,
14. Sağlıkla ilgili sorunlarını kulüp antrenörü ve yöneticisine iletmeleri ve doktorun aldığı tedbirler doğrultusunda hareket etmeleri,
15. İhtiyaç ve taleplerini antrenörü aracılığıyla kulübe iletmeleri,
16. Sporda başarılı olmak için çok çalışmaları,.
17. Antrenmanlara ve diğer tüm çalışmalara düzenli olarak katılmaları.
18.Antremanları kulüp antrenör veya antrenörlerinin verdiği programa göre yapmaları.
19.Antremanlara hastalık, okul eğitimi ve sınavlar haricinde düzenli katılmaları;
20. Hastalık ve acil durumlarda veliler tarafından antrenöre mutlaka bilgi verilmesi;
21.Antrenörün bilgisi olmadan kendi başına ve diğer sporculardan ayrı antrenman yapılmaması;
22. Antrenör olmadan bisiklet antrenmanına çıkılmaması. Çıkılması halinde sorumluluğun sporcu ve ailesine ait olacağı;
23 Kulübün onayı olmadan herhangi bir sportif faaliyete katılmamaları.
24 Cep telefonları antrenman, toplantı, müsabaka, takım yemekleri ve yarışma öncesi dinlenmelerde kapalı tutmaları.
25. Yönetim kurulu, teknik heyet ve takım arkadaşları aleyhinde konuşmamaları.
26. Genel yerlerde konuşması, davranışları, giyim kuşamı ile kaliteli ve seviyeli olmaları.
27. Kulübün maddi ve manevi kaybına neden olabilecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmaları.
28. Alkol ve sigaradan uzak durmaları.
29.Soyunma odalarında küçüklere yanlış örnek olacak davranışlarda, hareketlerde ve iletişimde bulunmamaları istenir.

 

 

Madde 7 – Sporcuların disiplin yönetmeliğine uygun olmayan davranışları ve sonrasında uygulanacak Cezalar

Disiplin cezaları ve Davranışlar
Sporculara, kusurlu veya cezayı gerektiren davranışlarının niteliklerine göre;
a) İhtar,
1. Antrenörlerinin söylediklerini uygulamamak ve antrenman programlarına uymamak,
2. Müsabaka ve antrenmanlarda görgü kurallarına uymamak,
3. Başkasına ait eşyayı izni olmadan almak veya kullanmak,
4. Antrenmanlara sürekli olarak geç kalmak,
5. Antrenmanlara izinsiz olarak katılmamak,
6. Antrenmanların akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak,
7. Mevcut tesis ve birimlerin kurallarına uymamak,
8. Kulüp yarışmalarında kulüp eşofman ve formasını giymemek.
9. Madde 6 da belirtilen sporculardan beklenen davranışların tersinde davranışlarda bulunmak.
b) Yarışmadan men cezası,
1. Diğer sporculara, antrenörlere, kulüp çalışanlarına ve hakemlere kaba ve saygısız davranmak,
2. Kulübe ait malzemelere kasıtlı olarak zarar vermek,
3. Yarışmalarda spor ahlakına uymayan davranışlarda bulunmak,

c) Kulüp lisansı ve bonservisinin dondurulması veya ilişiğin süresiz olarak kesilmesi.
1. Doping yapmak, (Kulüp veya WADA yetkilileri tarafından doping yaptıklarının tespit edilmesi)
2. Şike yapmak. (Şike yaptığının kulüp disiplin kurulu tarafından tespit edilmesi gerekir)
3. Rakip sporculara, antrenörlere ve kulüp çalışanlarına ve hakemlere fiili saldırıda bulunmak.
4. İhtar cezasını ve ya yarıştan men cezasının bir den fazla alınması ya da tekrarlanması.
5. Yönetim Kurulu, teknik heyet ve takım arkadaşları aleyhinde yazılı, her türlü elektronik ortam(internet, sosyal ağlar, sms v.b) ya da sözlü olarak hakarette bulunmak.

d) Ödül ve burslarının kesilmesi ile verilmiş ödülün geri alınması,
1. Doping yapmak (Kulüp veya WADA yetkilileri tarafından doping yaptığının tespit edilmesi gerekir)
2. Şike yapmak (Şike yaptığının kulüp disiplin kurulu tarafından tespit edilmesi gerekir) cezalarından biri verilir.

Madde 8 – Antrenörlerden Beklenen Davranışlar
1. Sporcularını, Antalya Triatlon Spor Kulübü Derneği  kurallarına uygun yetiştirip, takip ve kontrol etmeleri,
2. Sporcularına daima örnek davranışlar sergilemeleri,
3. Türk sporu ve Antalya Triatlon Spor Kulübü Derneği ‘ne  yararlı araştırma ve yayın
faaliyetlerinde bulunmaları,
4. Antalya Triatlon Spor Kulübü Derneği  amaç ve kurallarına uygun davranmaları ve
çalıştırdıkları sporcuların da aynı amaç ve kurallar çerçevesinde yarışmalarını sağlamaları,
5. Sporcularının performanslarını en üst seviyeye çıkarmak için etik kurallar çerçevesinde spor biliminin bütün olanaklarından yaralanmaları,
6. Branşının ulusal ve uluslararası kurallarını bilmeleri, uygulamaları ve çalıştırdıkları sporcuların da kuralları bilmelerini ve bu kurallara uygun yarışmalarını sağlamaları,
7. Antrenörlük bilgilerini geliştirmek amacıyla her türlü yayın ve yenilikleri takip etmeleri,
8. Sporda centilmenlik kuralları çerçevesinde davranmaları ve çalıştırdıkları sporcuların da bu kurallara uygun çalışmalarını ve yarışmalarını sağlamaları,
9. Başarılı olmak uğruna yasal olmayan yollara başvurmamaları ve sporcuya zarar verecek doping maddeleri kullanımına kesinlikle izin vermemeleri,
10. Kulüp yöneticisi, idarecisi, antrenör, veli, üye ve sporcularıyla iyi ilişkiler kurmaları,
11. Kulüp tesis ve malzemelerinin uygun ve yerinde kullanılmasını sağlamaları, istenir.

Madde 9 – Antrenörlerin disiplin yönetmeliğine uygun olmayan davranışları ve sonrasında uygulanacak Cezalar Disiplin cezaları ve Davranışlar
Antrenörlere, kusurlu veya cezayı gerektiren davranışlarının niteliklerine göre;

a) İhtar,
1.Branşın ulusal ve uluslararası kurallarını bilmemek ve uygulamamak
2.Sporcularını Antalya Triatlon Spor  Kulübü kurallarına uygun yetiştirmemek, takip ve kontrol etmemek,
3.Sporda centilmenlik kuralları çerçevesinde davranmamak,
4.Sporcularına örnek davranış göstermemek,
5. Antalya Triatlon Spor  Kulübü amaç ve kurallarına uygun davranmamak,
6. Diğer antrenörlere, sporculara, kulüp çalışanlarına ve hakemlere kaba ve saygısız davranmak,
7. Kulübe ait malzemelere kasıtlı olarak zarar vermek,
b) Yarışmadan men cezası,
1. Doping yaptırmak, (Kulüp veya WADA yetkilileri tarafından doping yaptırdığının tespit edilmesi)
2. Şike yapmak. (Şike yaptığının kulüp disiplin kurulu tarafından tespit edilmesi gerekir)
3. Yarışmalarda spor ahlakına uymayan davranışlarda bulunmak,

c) Kulüp antrenörlüğünün dondurulması,
1. Doping yaptırmak, (Kulüp veya WADA yetkilileri tarafından doping yaptırdığının tesbit edilmesi)
2. Şike yapmak. (Şike yaptığının kulüp disiplin kurulu tarafından tesbit edilmesi gerekir)
3. Rakip antrenörlere, sporculara ve kulüp çalışanlarına ve hakemlere fiili saldırıda bulunmak.

d) Ödül ve burslarının kesilmesi ile verilmiş ödülün geri alınması,
1. Doping yaptırmak, (Kulüp veya WADA yetkilileri tarafından doping yaptırdığının tesbit edilmesi)
3. Şike yapmak. (Şike yaptığının kulüp disiplin kurulu tarafından tesbit edilmesi gerekir) cezalarından biri verilir.
Ceza Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar ve Uygulama ile İlgili Esaslar.
Ceza takdirinde dikkat edilecek hususlar

Madde 10 — Disiplin cezaları takdir edilirken;
a) Kişisel özellikler,
b) Yaş,
c) Davranışın niteliği, önemi ve ne gibi şartlar altında yapıldığı,
d) Davranışın yapıldığı zamanki psikolojik durum,
e) Aynı sezon içinde daha önce ceza alınıp alınmadığı,
f) Antrenörün ve Sporcunun tüm kişiliği değil, yalnız söz konusu davranışının odak noktası yapılması gerektiği, gibi hususlar göz önünde bulundurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kulüp Disiplin Kurulunun Kuruluşu, Görevleri ve Çalışma Usulü
Kulüp Disiplin Kurulunun kuruluşu
Madde 11 - Antalya Triatlon Spor Kulübü Derneği  disiplin kurulu yönetim kurulunun üyeleri
arasından belirleyeceği bir başkan, bir başkan yardımcısı, iki üye ve baş antrenör olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur. Disiplin kurulunun görev süresi yönetim kurulu ile aynıdır. Kurul üyeleri seçildikleri görevlerden ayrılmaları halinde ihtara gerek kalmaksızın disiplinden de ayrılmış sayılarak yerlerine yenileri atanır. Her genel kurul sonucunda oluşacak yeni yönetim disiplin kurulunu da belirler.

Disiplin Kurulunun Çalışma Usulleri
Madde 12 –Disiplin kurulunun başkanı “yönetim kurulunca belirlenen bir üye”, başkan yardımcısı “yönetim kurulundan bir üye” ve en genç üye raportördür. Disiplin kurulu , konunun kendilerine intikal ettiği takip eden bir hafta içeresinde başkanın çağrısı üzerine toplanır. Başkanın katılmaması durumunda “başkan yardımcısı” kurula başkanlık yapar. Toplantı gündemi Başkan tarafından düzenlenir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde kurul başkanının tercihi belirleyicidir.

Olaya Doğrudan El Koyma
Madde 13 –“Başkan”, cezaya ilişkin olayları bir ay içinde haber vermeyenler ile, soruşturmayı sebepsiz geciktirenler hakkında tahkikat yaptırır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Antalya Triatlon Spor Kulübü Derneği  Disiplin Kurulunun Görevleri
Madde 14 — Spor Kulübü disiplin kurulu, sporcuların disiplini hakkında görüşmeler yapar ve kararlar alır.
Kulüp disiplin kurulu;
a) Disipline aykırı davranışların nedenlerini inceler ve bunların ortadan kaldırılma yollarını arar.
b) Disiplin kurallarına uymayan sporcuların yetiştiği çevre ve ailesi hakkında bilgi toplar, eğilimlerini, alışkanlıklarını inceler, bu amaçla öğrenci olan sporcuların okullarının rehberlik servisinden yararlanarak ve iş birliği yapmak için gerekli kararları alır.
c) Her sene başında toplanarak disiplin işleri bakımından kulübün genel durumunu gözden geçirir ve alınması gerekli tedbirleri belirler.

Toplantıya çağrı
Madde 15 — Disiplin kurulu, kurul başkanının çağrısı ile toplanır. Disiplin kurulu gerektiğinde bilgi almak üzere teknik direktör veya antrenörleri toplantıya çağırabilir.

Toplantı ve oy çoğunluğu
Madde 16 — Disiplin kurulu, asıl üyelerin ekseriyeti ile toplanır ve çoğunlukla karar verir. Disiplin kurulu, kurula iletilen disiplin olaylarına bakmak ve sonuca bağlamak zorundadır. Üyeler çekimser oy kullanamazlar. Asıl üyeler dışında toplantıya çağrılanlar oy kullanamazlar. Kulüp başkanınca kabul edilebilecek bir özrü bulunmadıkça disiplin kurulu üyeleri kurula katılmaktan kaçınamazlar. Disiplin konusu davranıştan şikayetçi olan veya zarar gören üye kurula katılamaz.

Kurula sevk
Madde 17 — Bir disiplin olayının meydana geldiğini, gerek doğrudan ve gerekse ihbar veya şikayet üzerine anlaşılması halinde kulüp başkanı veya branş sorumlusu olayı disiplin kuruluna sevk eder. Disiplin kurulu, olayı kurula gelişinden en geç on gün içinde karara bağlar. Sürenin yetmemesi durumlarda, alınacak ara karar ve Kulüp başkanının onayı ile bu süre bir hafta daha uzatılabilir.

İfadelerin alınması ve delillerin toplanması
Madde 18 — Disiplin kuruluna sevk edilen sporcuların ve olayla ilgili tanıkların önce disiplin kurulu başkanı tarafından yazılı ifadeleri alınır. Olay sahada, topluluğun bulunduğu yerlerde cereyan etmişse bu topluluğun çoğunluğunun ifadesine başvurulur. Olayla ilgili bilgi ve belgeler
toplanıp bir dosya düzenlenerek disiplin kuruluna sunulur.

Kurula çağrılma ve savunma alınması
Madde 19 — Disiplin kuruluna verilen sporcuların kurul tarafından yazılı ve gerektiğinde sözlü olarak savunmaları alınır. Sözlü savunmalar tutanağa geçirilir. Çağrı duyurusu yazılı olarak ve imza karşılığında yapılır.

 

Kurula tekrar çağrılma
Madde 20 — Disiplin kurulu gerektiğinde, disiplin kuruluna verilen veya tanık olarak belirlenen sporcuları veya antrenörleri veya diğer yöneticileri dinlemek üzere kurula tekrar çağırır.

İfade ve savunma vermek istemeyenler
Madde 21 — İfade vermeyen, savunmada bulunmayan veya çağırıldığı halde gelmeyen sporcuların durumu bir tutanakla tespit edilir.

Cezaların takdiri
Madde 22 — Bir sporcuya ceza takdir edilirken; 10. maddede belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak disiplin kurulunca verilecek ceza arttırılıp azaltılabilir.

Kararların yazılması
Madde 23 — Kararlar gerekçeli olarak “Disiplin Kurulu Karar Defteri”ne yazılır veya  print edilerek bu deftere yapıştırılır, cezanın takdirinde esas alınan hususlar özetlenir, dayanılan yönetmelik maddeleri belirtilir ve karar bütün üyeler tarafından imzalanır. Karara katılmayan üye veya üyeler gerekçelerini yazarak imza ederler. Kararların yazdırılmasından, imzalatılıp Kulüp
Başkanına sunulmasından sonra, karar defterinin saklanmasından ve diğer yazışma işlerinden disiplin kurulu başkanı sorumludur.

Kararların uygulanması
Madde 24 — Disiplin kurulunca verilen cezalar kararların imzalanması ile sonuçlandırılır. Antrenöre, sporcuya ve velisine yazılı olarak duyurularak yürürlüğe konur.

Kararlara itiraz
Madde 25 — Karar sonucuna itirazı olan, kararın tebliğ tarihinden bir hafta içerisinde kulüp başkanlığına yazılı olarak başvurur. Kulüp başkanı karara katılıyorsa 15 gün içerisinde bu kararını bildirir; kararı uygun bulmazsa , kendi görüş ve tekliflerini de ekleyerek dosyayı görüşülmek ve karara bağlanmak üzere en geç on beş iş günü içinde kulüp yönetim kuruluna gönderir.

Kulüp yönetim kuruluna gönderme
Madde 26 — Yönetim Kuruluna gönderilen kararlar bir ay içerisinde incelenip sonuçlandırılır ve ilgililere duyurulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yürürlük-Yürütme
Madde 27 — Yürürlük Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 28 — Yürütme Bu Yönetmelik hükümlerini Antalya Triatlon Spor Kulübü Derneği  Başkanı yürütür